minimizeminimize

N Y H E T E R

011001Ny Tid på nett! Ukeavisa Ny Tid er på nett. Hele løsningen er laget av NYTT. Ny Tid har selv stått for design. Dermed utvides NYTTs kundeportefølje med en nettavis. url: http://www.nytid.no
001021Bonde og Småbruker klar med ny design. Medlemsavisa til Bonde og Småbrukarlaget valgte NYTT for omlegging og uttegning av avisa. 21. oktober kom første utgaven. NYTT ser fram til et langt og godt samarbeid med Bonde og Smårbruker.
001003Tronsmo på Nett lansert! Tronsmo bøker og tegneserier lanserer nå sin nettbutikk. Hele løsningen er utviklet av NYTTs dev-team.
000730NYTT er nå inne i en prosess for å slå sammen virksomheten med Enteleki Ans. På sikt vil vi kunne tilby, i tillegg til dagens virksomhet med utvikling av webapplikasjoner, totalløsninger for kampanjelansering, informasjonsrådgivning, utforming av websider og trykksaker m.v. Mer info kommer senere.
000519Tronsmo valgte NYTT! Siste skudd på stammen av prosjekter er Tronsmo bokhandel.
000419Velkommen til helt nye sider! Kommentarer, ris og ros tas imot med takk: webmaster@nytt.no