minimizeminimize

W I D E   O P E N

Kjernen i vår virksomhet er Open Source-teknologi. Operativsystemene vi bruker i vår maskinpark kjører stort sett Linux; et gratis operativsystem som er ekstremt stabilt og langt sikrere enn tilsvarende produkter fra fx Microsoft.

For mere informasjon om Linux, klikk her

For systemer med databaseintegrasjon, bruker vi mySQL - også Open Source. Server side skriptingen tar PHP seg av.